Referenser

Det var en bra föreläsning, den var strukturerad samtidigt som den uppfattades spontan. Martina belyser många delar som flera av deltagarna kunde känna igen sig i, personerna med egen erfarenhet ansåg att de ökade sina kunskaper om ADHD likaså majoriteten av närstående. Det gavs uttryck av gruppen att det var intressant att lyssna på.

Jag kan rekommendera Martina som föreläsare, både till personer med egen erfarenhet av att leva med ADHD men också till andra såsom närstående. Jag tänker att hon också har mycket erfarenhet av arbetslivet vilket gör att hon är en bra föreläsare på arbetsplatser för att öka förståelse av en persons med ADHD och vilka svårigheter det kan medföra, men också för att som kollega kunna göra sig uppmärksam på sig själv och hur man bemöter, vilka förväntningar man har på sina kollegor, med eller utan ADHD.

Jag har lyssnat till Martina vid 2 tillfällen, en där jag var åhörare som privatperson och en som arrangör och kursledare för en kurs för vuxna med Adhd och deras anhöriga. Även om föreläsningen i stort innehöll samma så tog jag den till mig på olika sätt. Vilket är intressant, för det visar att Martina berättar med en bredd om sina erfarenheter av sitt liv och hur hennes symtom har påverkat/påverkar henne och i sin omgivning. Martina berättar med en enkelhet och gör det lätt att lyssna på och ta till sig.

Anna Österlöf, Projektledare Vård och stödsamordning, Samordnare ANP, Eskilstuna kommun

Som arrangör av Världshälsodagen, i Eskilstuna den 10 oktober 2019, var det skönt att möta en professionell föreläsare som med inlevelse föreläste om sitt liv med funktionsnedsättning. Jag rekommenderar Martina Sjösten till alla som vill veta mer om hur det är att leva med NPF-diagnoser.

Magnus Werner, Arrangör, Ordförande Balans Sörmland

Föreläsning på Smedhälsan den 18 januari 2019
På min arbetsplats, Smedhälsan, brukar vi anordna frukostseminarier för de kunder som är anslutna till företagshälsovården. Denna gång föreläste jag om mina NPF-diagnoser och hur det påverkar mitt arbete och mina arbetskamrater.

Träffsäker och informativ föreläsning som både berör och ger många skratt. En av de bättre föreläsningar jag varit på!

Mikaela Ahlin, IPS-enheten, Eskilstuna Kommun

Jag var så trött innan jag kom och tänkte hoppa över föreläsningen, men är sååå glad att jag kom, och hade kunnat sitta kvar minst ett par timmar till och lyssnat. Så intressant och bra!

Lärare, Eskilstuna Kommun