Mina Föreläsningar

Mitt liv med ADHD och aspergers syndrom

Jag berättar ur ett personligt perspektiv att ha adhd och aspergers i arbetslivet, om svårigheterna att bli förstådd och accepterad för den jag är. Jag berättar också om känslan av utanförskap i sociala sammanhang.

NPF, ett anhörigperspektiv
Vad kan du som anhörig göra för att underlätta för oss med NPF-diagnoser?

Våra Fråga – hur upptäcker du psykisk ohälsa hos någon som lever med NPF?
Våga Fråga är en utbildning som framtagits av Suicide Zero och som kommer att erbjudas av Balans Sörmland som 29 februari utbildar 20 instruktörer. Jag är en av de som kommer att utbildas till instruktör. Se Balans Sörmland för mer info »

“Det kan vara svårt för många att förstå att jag inte kan ljuga, att jag bara säger saker rakt ut utan att förstå att det kan vara sårande. En del människor tycker att jag är väldigt jobbig. Andra tycker om mig därför att de vet att säger vad jag säger precis vad jag tycker. Det är viktigt att förstå hur dessa diagnoser påverkar, både för mig själv och för dem jag möter.”

Martina